Informácie o nás/pre nás i Vás :) 

Čo to eRko vlastne je ?

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi  malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.  Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám na Slovensku.

Cieľ eRka :

Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Modlitba eRkárov: 

 

Večné Slovo,

Jednorodený Syn Boží,

nauč nás pravej veľkodušnosti.

Nauč nás Tebe slúžiť ako si to právom zasluhuješ.

Aby sme dávali a nepočítali,

aby sme bojovali a nedbali na rany,

aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,

aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie,

že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen.

 

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru,

veď ma jej radostnou cestou.

Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti,

nauč ma zodpovednosti a dôvere.

Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,

rásť v úcte a solidarite so všetkými

a tak vytvárať otvorené spoločenstvo

z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Amen.

 

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, orodujte za nás.

 

HODNOTY eRka :

                                                                Vnútorné hodnoty 

 

► mám živú vieru ziva-viera2Verím, že ma má Boh rád a chce, aby som bol šťastný, rozprávam sa s Ním cez modlitbu, čerpám silu zo sviatostí, čítam sv.Písmo, zapájam sa do života Cirkvi, svedčím o viere svojím životom.

 

 

 

 

 

► mám úctu k životu ucta-k-zivotu2Spoznávam seba samého a pozitívne rozvíjam svoju jedinečnosť, mám radosť z toho, že ako muži a ženy sa dopĺňame a tak môžeme robiť svet krajším, mám v úcte život a chránim ho.

 

 

 

► rozvíjam otvorené spoločenstvo Mám individuálny prístup, objavujem dar jednoduchosti a duchovného detstva, tvorivo hľadám, čo nás spája – snažím sa o jednotu v rôznorodosti, prijímam druhého, som tolerantný, rozvíjam spoluprácu, konštruktívne riešim konflikty,  zaujímam sa o veci verejné, som solidárny s tými, ktorí majú nedostatok.

 

 

sluzit-s-radostou2

 

 

► chcem s lúžiť s radosťou Dobrovoľne sa rozhodujem pre službu aj keď je to niekedy ťažké, obohacuje ma to a umožňuje mi to rásť, mám radosť a radosť je moja sila.

 

 

 

 

 

 žijem zzijem-zodpovednost-a-dvoverod povedn osť a dôveru Som zodpovedný, dá sa na mňa spoľahnúť, vzdelávam sa, chcem odovz dávať  skúsenosti, som pravdivý, dôverujem a som dôveryhodný, som férový – nevysmievam sa, nežartujem na úkor druhého, nevyvolávam strach, neistotu.

 

 

 

vonkajšie princípy

 mámprincip-cas čas Tento princíp je spojený s postojom  MÁM RÁD — koho mám rád, na toho mám čas, ak mám  rád, nerátam čas… to by malo platiť aj o mne a mojich deťoch, o príprave a o stretku… Chcem mať čas práve na to, čo robím…

 

princip-hra

 

 

 rád sa hrám Hra je činnosť, ktorú človek robí dobrovoľne a rád. Je na mne, aký postoj zaujimam k veciam, ktoré robím. Ak sa rád hrám, ak sa viem vžiť do hier, pomôže mi to aj pri stretkách. Stačí, ak ja sám rád robím to, čo chcem, aby robili deti.  Zapnem „srdce na plný plyn…“

 

 

 rádprincip-studuj čítam, študujem Stále je čo študovať, čítať si, pripravovať sa na stretká – vždy je čo nové spoznávať a nikdy nebudem vedieť všetko, nikdy nebudem najmúdrejší. Rád si  prečítam aj niektorú knihu, čo čítajú moje deti, prípadne si pozriem film, čo ich baví, zaujímam sa o to, čo  zaujíma ich… Zapnem „rozum na plný plyn…“

 

 

 

 

 delím sa so skúsenosťami princip-skusenostiVšetko, čo si naštudujem, prežijem, naučím sa, si môžem zapisovať a robím si vlastne „vonkajšiu pamäť“, ktorá môže poslúžiť mne samému, keď nebudem mať inšpiráciu a zároveň sa takto lepšie môžem deliť s ostatnými, odovzdávať skúsenosti ďalej, tým, ktorí prichádzajú po mne a tým pomáhať rozvoju práce s deťmi.

 

 

 

 

 chodím na stretká princip-stretanieNikto nie je múdry sám, a nikto nie je stvorený na to, aby bol sám. Pre prácu s deťmi na stretkách to platí na 100%. Moja aktívna účasť na rozličných stretnutiach s ostatnými, ktorí tiež robía s deťmi, prinesie ale aj dodá energiu, silu, nadšenie ako aj podporu a pomoc.