Letné tábory

06.08.2015 20:20

Tak toto leto sa nám podarilo zorganizovať 2 letné tábory prvý bol letný detský tábor, ktorý sme organizovali s p. farárom na tomto tábore sa zúčastnilo 70 detí. Druhý tábor sa konal vo Vaňovke zúčastnilo sa na ňom 10 detí a boli to prevažne pomocný animátori. 

Pridám tu fotky z týchto táborov :)