eRko v Buletíne - január 2013

04.02.2013 20:39

                                                                                    Január 2013

 

December máme už úspešne za sebou, hádam ste všetci prežili láskyplné a požehnané sviatky v kruhu našich rodín. Pre väčšinu z nás sú to sviatky pokoja, no my sme sa s deťmi predsa ešte len troška „zapotili“. Každoročne - aj tento rok sme sa v rámci prípravy na Dobrú novinu zúčastnili „Vysielačky“. Konala sa v Námestove 15.12.2012, kde sme sa zúčastnili sv. omše a po sv. omši sme mali možnosť sa započúvať do rozprávania dievčaťa, ktoré bolo v Afrike 4 mesiace. Uvedomili sme si, že Dobrá novina má svoj zmysel. Potom sme sa presunuli na Gymnázium Antona Bernoláka, kde si aj naše animátorky pre nás pripravili tvorivé dielne. Tento rok sa k nám pridali aj deti z Vaňovky. Spolu s našimi deťmi nás na Vysielačku išlo 22. Ďakujem animátorkám a aj deťom za slušné správanie. Posvätený pánom generálnym vikárom, Mons. Antonom Tyrolom, sme sa začali pripravovať na koledovanie v našej obci a vďaka aktivite detí z Vaňovky - aj tam sa koledovalo v plnom prúde. V Hruštíne sa zapísalo 25 domov a koledovalo 15 detí. Koledovali sme 26.12.2012. Výťažok v Hruštíne predstavoval 373 €. Ďakujem rodinám za vrelé privítanie, pohostenie a ochotu nás prijať. Vo Vaňovke koledovalo 11 detí. Koledovali 27.12.2012. Zapísalo sa im 18 domov. Výťažok vo Vaňovke predstavoval 130 €. Ďakujem animátorkám a deťom z Vaňovky, že sa zapojili do tejto zbierky a aj rodinám, že ich prijali. Za tento rok sme odoslali 503 €. Teším sa, že o rok sa zapojíme zas. Veľké Ďakujem patrí hlavne Bohu, že nám pomohol a zahrnul nás svojou milosťou pri príprave a realizácii Dobrej noviny. Veľké ďakujem patrí aj rodičom detí, ktoré boli s nami koledovať, že pustili svoje ratolesti s nami, hoci počasie nám nevyšlo práve najlepšie. Ďakujem deťom, že si dôkladne pripravili svoje texty a vzorne sa to naučili. Ďakujem rodinám za prijatie do príbytkov. V neposlednom rade aj farskému úradu za pomoc pri realizácii, či požičaní oblečenia. A moja veľká vďaka patrí aj našim animátorkám, bez ktorých by som to nezvládla - za Hruštín: Veronike Žilincovej a Simone Martvoňovej, za Vaňovku Dominike Zemenčíkovej. Ešte raz veľká vďaka každému človeku, ktorý nám akokoľvek pomohol. Aj my sme svojou troškou prispeli deťom, ktoré nie sú na tom tak

dobre ako my. Deti, ktoré sa zúčastnili Dobrej noviny: Hruštín: Natália Očkajáková, Kristián Očkaják, Adrián Očkaják, Roman Vlžák, Peter Socha, Júlia Sochová, Lucia Vigodová, Lukáš Vigoda, Katarína Bobková, Laura Hojová, Klára Hojová a Michaela Ľubeková.

Vaňovka: Adriána Snováková, Jakub Snovák, Jakub Katrenčík, Ondrej Katrenčík, Andrea Katrenčíková, Matúš Zemenčík,

Kristína Kytašová, Zuzana Šubjaková, Štefan Škombár a Alexandra Plutinská, Adriána Snováková a Tatiana Snováková.