eRko v Buletíne - január 2012

04.02.2013 20:21

 

                                                                                Január 2012 

 

Ako ste si všimli, v našej obci 21.11.2011, začalo fungovať eRko. Čo to eRko vlastne je? Detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Mladí ľudia – dobrovoľníci z viac ako 250 obcí sa vo svojom voľnom čase pravidelne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a starosti všedných dní na stretkách, výletoch, táboroch a rozličných iných podujatiach. Združuje viac ako 8000 členov. Cieľ eRka: Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. V Hruštíne sa stretávame každý pondelok (deti nad 11 rokov ) o 15:30 a každý štvrtok (deti do 11 rokov) o 15:30 v spevárni. Už za sebou máme aj dve „akcie“. Prvou z nich je Vysielačka 2011 10.12.2011 v Tvrdošíne. Kde generálny vikár Prof. Anton Tyrol na konci svätej omše o 10:30 požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny. Po svätej omši sme sa presunuli do cirkevnej školy, kde sme okrem teplého čaju mali možnosť sa zúčastniť tvorivých dielní, tam sme si vyrobili vlastné ozdôbky na vianočný stromček. Zúčastnilo sa 22 detí z našej farnosti.

Druhou akciu bola samotná Dobrá novina. Deti sa naučili pár pesničiek aj nejaké veršíky. Koledovali sme 26.12.2011.Prijali

nás v 43 domácnostiach. Vyzbierali sme 600 € pre chudobné africké krajiny, ale hlavne pre Južný Sudán. Ďakujem

v mene všetkých nás, ktorí sme sa zúčastnili Dobrej noviny. Chceme všetkým poďakovať, ako deťom aj rodinám, že sme ich mohli navštíviť. Ďakujeme aj farskému úradu za pomoc. Ak sme Vás nejakým spôsobom zaujali, a chceli by ste svoje deti poslať k nám, budeme len radi. Tešia sa na nich Kristína Michalčíková, Veronika Žilincová, Barbora Krivačková