eRko v Buletíne - december 2012

04.02.2013 20:38

                                                                                        December 2012

 

Blížia sa nám najkrajšie sviatky roka a preto by som chcela oboznámiť okolie o eRko aktivitách na toto obdobie. Prvé zmeny nám nastali v priestoroch od 30.11.2012 budeme vďaka ponuke RC Motýlik sídliť v ich centre.Za čo im chceme veľmi pekne poďakovať. Stretká sa nám teda upravili na každý PIATOK o 16:00-17:30 a ak budú deti chcieť môžu ísť rovno do kostola. Boli by sme nesmierne radi keby nám chodilo viac detí. Materiálu máme dosť, ale účasť detí je dosť slabá a nás to dosť mrzí.

Vysielačka : tak ako aj minulý rok tak aj tento rok sa bude konať pred Dobro-novinové posvätenie koledníkov. Tento rok to bude v Námestove 15.12.2012.Autobus bude objednaný. Cena bude okolo 1€.Podrobnejšie informácie budeme vedieť keď sa deti prídu nahlásiť. Čo nás bude čakať?- sv. omša s otcom biskupom a tvorivé dielne. Preto by som prosila všetky deti, ktoré by mali záujem tento rok zúčastniť Vysielačky a teda aj tento rok koledovať na Dobrej Novine, aby sa prišli záväzne nahlásiť 7.12.2012 o 16:00 do RC- a keď sa prídete nahlásiť tak spoločne niečo vytvoríme,budeme potrebovať veľa šikovný rúk.                                                                                                                                                                   

Vaňovka: Tento rok sme sa rozhodli zapojiť aj Vaňovku predsa sú našimi občanmi. Stretnutie prípravy na vysielačku bude pri kostole vo Vaňovke  tiež 7.12.2012 o 16:00 pri kostole.

Dobrá novina: Najväčšia otvorená akcia eRka. V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike. Súčasťou Dobrej noviny je aj rozvojové vzdelávanie a výchova k solidarite. Téma 18. ročníka Dobrej noviny je Kráča(j)me spolu! Nezabúda(j)me na život s postihnutím!                                                                Rodiny, ktoré by boli ochotné prijať koledníkov budeme zapisovať od nedele 16.12 (po všetkých sv. omšiach) do 21.12 (po večerných svätých omšiach).Tento rok, by mali  koledovať dve skupiny no všetko záleží od počtu detí. Budeme koledovať 26.12 (na Štefana) od 13:00 podrobnejší program bude vyhlásený na oznamoch.                                                                                                                                  Vaňovka: Zapisovať sa bude tiež od 16.12 – 21.12(po sv.omšiach). Koledovať bude jedna skupina(podľa počtu detí).Bude sa koledovať 27.12.2012 od 13:00.Preto by som chcela poprosiť aj vaňovské deti, aby sa nebáli skúsiť niečo nové a zúčastnili sa nie je to pre nás a pomôžeme tam kde to ľudia potrebujú.

Chcem sa všetkým poďakovať, ktorý nám akokoľvek pomohli za tento rok čo už fungujeme. Dúfame, že budeme fungovať ešte pár rokov. Veľmi by som chcela poprosiť rodičov, aby nám tie svoje deti posielali na tie stretká predsa sme tam pre nich.

Prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu tých najbližších.